Δρ. Αθανασίου Αθανάσιος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • Βραχιονοπλαστική
 • Γυναικομαστία
 • Μείωση Στήθους
 • Ανόρθωση Μαστών
 • Σωληνωτοί Μαστοί
 • Ανισομαστία
 • Λιποαναρρόφηση Vaser
 • 4D High Definition
 • Αυξητική Γλουτών
 • Αυξητική Στήθους
 • Κοιλιοπλαστική
 • Λιπομεταφορά
abh brachionoplasty babh brachionoplasty a
ABH VRAHIOPLASTY B1ABH VRAHIOPLASTY A1
befa
ABH VRAHIOPLASTY B2ABH VRAHIOPLASTY A2
ABH GYNECOMASTY B3ABH GYNECOMASTY A3
ABH GYNECOMASTY B2ABH GYNECOMASTY A2
ABH GYNECOMASTY B1ABH GYNECOMASTY A1
ABH GYNECOMASTY A4ABH GYNECOMASTY B4
ABH BREAST RED B1ABH BREAST RED A1
ABH BREAST RED B2ABH BREAST RED A2
ABH BREAST LIFT B1ABH BREAST LIFT A1
ABH BREAST LIFT B3ABH BREAST LIFT A3
ABH BREAST LIFT B2ABH BREAST LIFT A2
ABH SOLINOTOI B17ABH SOLINOTOI A17
ABH SOLINOTOI B16ABH SOLINOTOI A16
ABH SOLINOTOI BW17ABH SOLINOTOI AW17
ABH TUBERUS B1ABH TUBERUS A1
ABH TUBERUS B2ABH TUBERUS A2
ABH ANISOMASTIA B1ABH ANISOMASTIA A1
ABH ANISOMASTIA BWW1ABH ANISOMASTIA AWW1
ABH ANISOMASTIA BW1ABH ANISOMASTIA AW1
ABH ANISOMASTIA B8ABH ANISOMASTIA A8
ABH LIPOSUCTION B16ABH LIPOSUCTION A16
ABH LIPOSUCTION BW16ABH LIPOSUCTION AW16
ABH LIPOSUCTION B2ABH LIPOSUCTION A2
ABH 4d B13ABH 4d A13
ABH LIPOSUCTION B1ABH LIPOSUCTION A1
ABH LIPOSUCTION B4ABH LIPOSUCTION A4
ABH LIPOSUCTION B15ABH LIPOSUCTION A15
ABH LIPOSUCTION BW17ABH LIPOSUCTION AW17
ABH LIPOSUCTION B17ABH LIPOSUCTION A17
ABH LIPOSUCTION B5ABH LIPOSUCTION A5
ABH LIPOSUCTION B3ABH LIPOSUCTION A3
ABH LIPOSUCTION B6ABH LIPOSUCTION A6
ABH 4d b1ABH 4d A1
ABH 4d bw6ABH 4d aw6
ABH 4d bc6ABH 4d Ac6
BEFAFT
BEFFAFTE
BACK BEFAFTER BACK
ABH 4d b2ABH 4d A2
ABH 4d b3ABH 4d A3
ABH 4d b4ABH 4d A4
ABH 4d b5ABH 4d A5
ABH 4d b10ABH 4d A10
ABH 4d bN6 2ABH 4d aN6
12 1
1122
ABH 4d B11ABH 4d A11
MALE1BEF1 1MALE1AFT1
ABH 4d B12ABH 4d A12
MALE1BEF2MALE1AFT2
abh buttaugmentation babh buttaugmentation a
abh breastaugmentation babh breastaugmentation a
abh breastaugmeentation bbabh breastaugmentation aa
abh breastaugmentation bbbabh breastaugmentation aaa
ROMINABREAST6BEFOREROMINABREAST6AFTER
ABH ANATOMICAL B1ABH ANATOMICAL A1
ROMINABREAST7BEOFREROMINABREAST7AFTER
ROMINABREAST5BEFOREROMINABREAST5AFTER
ABH ANATOMICAL B4ABH ANATOMICAL A4
ABH ABDOMINOPLASTY B1ABH ABDOMINOPLASTY A1
ABH ABDOMINOPLASTY B2ABH ABDOMINOPLASTY A2
ABH ABDOMINOPLASTY B9ABH ABDOMINOPLASTY A9
ABH ABDOMINOPLASTY Β11ABH ABDOMINOPLASTY A11
ABH ABDOMINOPLASTY B10ABH ABDOMINOPLASTY A10
ABH ABDOMINOPLASTY B8ABH ABDOMINOPLASTY A8
ABH ABDOMINOPLASTY B6ABH ABDOMINOPLASTY A6
ABH ABDOMINOPLASTY B7ABH ABDOMINOPLASTY A7
abh lipofilling abh lipofilling a

Βραχιονοπλαστική

abh brachionoplasty babh brachionoplasty a
ABH VRAHIOPLASTY B1ABH VRAHIOPLASTY A1
befa
ABH VRAHIOPLASTY B2ABH VRAHIOPLASTY A2

Γυναικομαστία

ABH GYNECOMASTY B3ABH GYNECOMASTY A3
ABH GYNECOMASTY B2ABH GYNECOMASTY A2
ABH GYNECOMASTY B1ABH GYNECOMASTY A1

Μείωση Στήθους

ABH BREAST RED B1ABH BREAST RED A1
ABH BREAST RED B2ABH BREAST RED A2

Ανόρθωση Μαστών

ABH BREAST LIFT B1ABH BREAST LIFT A1
ABH BREAST LIFT B3ABH BREAST LIFT A3
ABH BREAST LIFT B2ABH BREAST LIFT A2

Σωληνωτοί Μαστοί

ABH SOLINOTOI B17ABH SOLINOTOI A17
ABH SOLINOTOI B16ABH SOLINOTOI A16
ABH SOLINOTOI BW17ABH SOLINOTOI AW17
ABH TUBERUS B1ABH TUBERUS A1
ABH TUBERUS B2ABH TUBERUS A2

Ανισομαστία

ABH ANISOMASTIA B1ABH ANISOMASTIA A1
ABH ANISOMASTIA BWW1ABH ANISOMASTIA AWW1
ABH ANISOMASTIA BW1ABH ANISOMASTIA AW1
ABH ANISOMASTIA B8ABH ANISOMASTIA A8

Λιποαναρρόφηση Vaser

ABH LIPOSUCTION B16ABH LIPOSUCTION A16
ABH LIPOSUCTION BW16ABH LIPOSUCTION AW16
ABH LIPOSUCTION B2ABH LIPOSUCTION A2
ABH 4d B13ABH 4d A13
ABH LIPOSUCTION B1ABH LIPOSUCTION A1
ABH LIPOSUCTION B4ABH LIPOSUCTION A4
ABH LIPOSUCTION B15ABH LIPOSUCTION A15
ABH LIPOSUCTION BW17ABH LIPOSUCTION AW17
ABH LIPOSUCTION B17ABH LIPOSUCTION A17
ABH LIPOSUCTION B5ABH LIPOSUCTION A5
ABH LIPOSUCTION B3ABH LIPOSUCTION A3
ABH LIPOSUCTION B6ABH LIPOSUCTION A6

4D High Definition

ABH 4d b1ABH 4d A1
ABH 4d bw6ABH 4d aw6
ABH 4d bc6ABH 4d Ac6
BEFAFT
BEFFAFTE
BACK BEFAFTER BACK
ABH 4d b2ABH 4d A2
ABH 4d b3ABH 4d A3
ABH 4d b4ABH 4d A4
ABH 4d b5ABH 4d A5
ABH 4d b10ABH 4d A10
ABH 4d bN6 2ABH 4d aN6
12 1
1122
ABH 4d B11ABH 4d A11
MALE1BEF1 1MALE1AFT1
ABH 4d B12ABH 4d A12
MALE1BEF2MALE1AFT2

Αυξητική Γλουτών

abh buttaugmentation babh buttaugmentation a

Αυξητική Στήθους

abh breastaugmentation babh breastaugmentation a
abh breastaugmeentation bbabh breastaugmentation aa
abh breastaugmentation bbbabh breastaugmentation aaa
ROMINABREAST6BEFOREROMINABREAST6AFTER
ABH ANATOMICAL B1ABH ANATOMICAL A1
ROMINABREAST7BEOFREROMINABREAST7AFTER
ROMINABREAST5BEFOREROMINABREAST5AFTER
ABH ANATOMICAL B4ABH ANATOMICAL A4

Κοιλιοπλαστική

ABH ABDOMINOPLASTY B1ABH ABDOMINOPLASTY A1
ABH ABDOMINOPLASTY B2ABH ABDOMINOPLASTY A2
ABH ABDOMINOPLASTY B9ABH ABDOMINOPLASTY A9
ABH ABDOMINOPLASTY Β11ABH ABDOMINOPLASTY A11
ABH ABDOMINOPLASTY B10ABH ABDOMINOPLASTY A10
ABH ABDOMINOPLASTY B8ABH ABDOMINOPLASTY A8
ABH ABDOMINOPLASTY B6ABH ABDOMINOPLASTY A6
ABH ABDOMINOPLASTY B7ABH ABDOMINOPLASTY A7

Λιπομεταφορά

abh lipofilling abh lipofilling a


  Κλείσε τώρα ΔΩΡΕΑΝ
  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
  με το ΔΡ. Αθανασίου