Διαγνωστικός έλεγχος του ιού Sars Covid-19

 Το ΑBH Medical Group διαθέτει πλέον μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων για τον ιό Covid-19!

Οι διαγνωστικοί αυτοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα ιατρεία μας σε Γλυφάδα και Κολωνάκι αλλά και κατ΄οίκον με προγραμματισμό ραντεβού!

Μοριακός Έλεγχος με τη μέθοδο PCR

Γίνεται με συλλογή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Το δείγμα αποστέλλεται σε πιστοποιημένα εργαστήρια και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών.
Αναμφισβήτητα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η πιο αξιόπιστη μέθοδος για διάγνωση οξέος συνδρόμου COVID -19 είναι η μοριακή μέθοδος, που θεωρείται η καταλληλότερη δεδομένης της άριστης ευαισθησίας και ειδικότητας που παρουσιάζει σε δείγματα ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού.
Παρά το γεγονός ότι η μοριακή μέθοδος αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς για την ανίχνευση ιού SARS-CoV-2, όπως και κάθε εξέταση έχει αδυναμίες. Για παράδειγμα, η μοριακή μέθοδος μπορεί να είναι αρνητική σε άτομα χωρίς εμφανή συμπτώματα που είναι φορείς ή έχουν μολυνθεί από τον ιό και ενδεχομένως να αναπτύξουν τη νόσο ύστερα από κάποιες μέρες η καθόλου. Επιπλέον, οι μοριακές εξετάσεις μας δείχνουν αν κάποιος έχει τον ιό τη χρονική στιγμή διενέργειας της εξέτασης , αλλά δεν μπορούν να μας δείξουν αν κάποιος νόσησε στο παρελθόν. Αν για παράδειγμα κάποιος είχε βήχα και πυρετό από τον κορονοϊό πριν από δύο εβδομάδες, μπορεί η μοριακή εξέτασή του να είναι αρνητική.

Έλεγχος Αντισωμάτων (Ορολογική Εξέταση)

Με τις ορολογικές εξετάσεις ελέγχουμε εάν υπάρχουν αντισώματα έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 στο αίμα ενός ατόμου.
Τα κυριότερα αντισώματα που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός έναντι των ιών και μικροβίων είναι: τα IgG, τα IgM και τα IgA. Tα IgA και τα IgM αντισώματα παράγονται τις πρώτες ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και συνήθως παραμένουν στον οργανισμό για 1-2 μήνες το πολύ. Τα IgG αντισώματα εμφανίζονται στο αίμα λίγο αργότερα από τα IgM και τα IgA και συνήθως παραμένουν στον οργανισμό για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μήνες ή χρόνια ,το οποίο όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα για το νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ορολογικές εξετάσεις θεωρούνται βοηθητικές και όχι κύριες εξετάσεις για τη διάγνωση του νέου κορονοϊού, συνεπώς διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:
• Ως συμπληρωματικές με την μοριακή μέθοδο (PCR) ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα ορθής διάγνωσης.
• Όταν η PCR είναι αρνητική ενώ η συμπτωματολογία είναι ισχυρά ύποπτη για COVID -19
• Όταν η PCR είναι θετική και χρειάζεται να διευκρινιστεί το στάδιο της λοίμωξης (έναρξη ή αποδρομή της).
• Στην όψιμη φάση της λοίμωξης (>15 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων) συχνά το ιικό φορτίο μειώνεται σημαντικά στο ανώτερο αναπνευστικό ενώ ανιχνεύεται σε αλλά κλινικά δείγματα όπως κόπρανα, αίμα, εμετός κλπ. με αποτέλεσμα τα ποσοστά ψευδώς αρνητικής PCR να μεγαλώνουν σημαντικά. Στη φάση αυτή ο έλεγχος αντισωμάτων είναι ιδιαίτερα βοηθητικός.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Συχνές Ερωτήσεις

Οι διαγνωστικές εξετάσεις για ανίχνευση του κορονοϊού SARS-CoV θα πρέπει να διενεργούνται όταν υπάρχουν ενδείξεις κλινικών συμπτωμάτων ή συστήνονται από τον προσωπικό ιατρό του ασθενούς ή τον ιατρό εργασίας, μετά τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση, ακολουθώντας τις τρέχουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τις επικαιροποημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ όλοι όσοι προσέρχονται σε δομές υγείας, τόσο για τη δική τους προφύλαξη όσο και των υπολοίπων ασθενών θα πρέπει να φορούν μάσκα και να εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών με τη χρήση αντισηπτικών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συστήνουμε την μοριακή μέθοδο, που θεωρείται ως η καταλληλότερη με δείγματα ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού. αρά το γεγονός ότι  η μοριακή μέθοδος αποτελεί  τη μέθοδο αναφοράς για την ανίχνευση ιού SARS-CoV, όπως και κάθε εξέταση έχει αδυναμίες. Για παράδειγμα, η μοριακή μέθοδος μπορεί να είναι αρνητική σε άτομα χωρίς εμφανή συμπτώματα που είναι φορείς ή έχουν μολυνθεί από τον ιό και ενδεχομένως να αναπτύξουν τη νόσο ύστερα από κάποιες μέρες ή καθόλου. Επιπλέον, οι μοριακές εξετάσεις μας δείχνουν αν κάποιος έχει τον ιό τη χρονική στιγμή διενέργειας της εξέτασης, αλλά δεν μπορούν να μας δείξουν αν κάποιος νόσησε στο παρελθόν. Αν για παράδειγμα κάποιος είχε βήχα και πυρετό από τον κορονοϊό πριν από δύο εβδομάδες, μπορεί η μοριακή εξέτασή του να είναι αρνητική.

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο άτομα που έχουν αναρρώσει από COVID-19, αποκτούν πλήρη ανοσία και για πόσο χρονικό διάστημα είναι προστατευμένα.

Σύμφωνα με τις επικαιροποημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ όλοι όσοι προσέρχονται σε δομές υγείας, τόσο για τη δική τους προφύλαξη όσο και των υπολοίπων ασθενών θα πρέπει να φορούν μάσκα και να εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών με τη χρήση αντισηπτικών.

Το κόστος της μοριακής εξέτασης είναι 100€ αν πραγματοποιηθεί στα ιατρεία και 150€ για εφαρμογή κατ’ οίκον!

Το κόστος για την ορολογική εξέταση αντισωμάτων είναι 30€ στα ιατρεία και 80€ κατ’ οίκον!

Πρόσφατα Άρθρα

Για οποιαδήποτε απορία έχετε

ρωτήστε την ομάδα μας